Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Tâm đắc

"Nhân bất học bất tri lý      Ngọc bất trác bất thành khí"

Mọi lý thuyết chỉ là mầu xám
Mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi.
Trí tuệ lớn lên trong tĩnh lặng
Tính cách trưởng thành trong giông tố
Không có tình yêu nào vĩnh cửu
Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu...(W.goeth)
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua.  Nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một…
''Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.''
Vạn sự thủy lưu thủy,
Bách niên tâm ngự tâm.
Cảnh vật là vô thường biến đổi, tất cả hiện tượng chỉ như dòng nước chảy không bao giờ dừng nghỉ- họa chăng còn rớt lại trên vết thời gian một chút dư âm trăm năm lòng nhủ lòng.
"Xưa nay đạo học không có con đường tắt
Mà nhà tranh vẫn hay có những bậc hiền tài"

tế suy vật lý tu hành lạc
hà dụng phù danh bạn thử thân?

Cơm ăn mỗi bữa một lưng,
Hơi đâu mà giận người dưng thêm phiền.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí                                                                              
Nhân bất phong sương vị lão tài.
Tào khang chi thê bất hạ đường
Bần tiện chi giao mạc khả vong.
Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Ngôn bất đồng tâm bán cú đa.
Vũ vô kềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Vật vị THIỆN tiểu nhi bất tác
Vật vị ÁC tiểu nhi bất hành

Nghĩa là: Chớ thấy việc THIỆN nhỏ mà không làm; chớ thấy điều ÁC nhỏ mà làm.
Nhiều người tự hào nhà nghèo mà học giỏi nhưng cũng tự hỏi xem tại sao học giỏi mà vẫn nghèo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét